CONSILIUL DIRECTOR

al Filialei ARGEŞ a SSMR

Preşedinte

Lector univ.dr. Laurenţiu-Cristian DEACONU

Vicepreşedinţi

Prof. Gheorghe MOLEA

Prof. Ionela POPESCU

Prof. Floarea STANCU    (Inspector şcolar pentru matematică)


Membri

Lector univ.dr. Neculae DINUŢĂ

Prof. Ionel FLOREA

Prof.dr. Marian HAIDUCU

Lector univ.dr. Maria MIROIU


Secretar

Lector univ.dr. Gheorghe NISTOR