CONSILIUL DIRECTOR

al Filialei ARGEŞ a SSMR

Preşedinte

Lector univ.dr. Laurenţiu-Cristian DEACONU

Vicepreşedinţi

Prof. Gheorghe MOLEA

Prof. Ionela POPESCU

Prof. Floarea STANCU    (Inspector şcolar pentru matematică)


Membri

Lector univ.dr. Neculae DINUŢĂ

Prof.dr. Marian HAIDUCU

Lector univ.dr. Maria MIROIU

M.Sc. Livia-Georgiana PUZDREA


Secretar

Lector univ.dr. Gheorghe NISTOR