CONSILIUL DIRECTOR

al Filialei ARGEŞ a SSMR

Preşedinte

Prof.univ.dr. Corneliu UDREA

Vicepreşedinţi

Lector univ.dr. Laurenţiu DEACONU

Prof. Adrian GOBEJ

Prof. Gheorghe MOLEA

Prof. Ionela POPESCU


Membri

Prof. Ion CĂLINESCU

Prof. Daniel CODECI

Lector univ.dr. Neculae DINUŢĂ

Prof.dr. Marian HAIDUCU

Prof. Mariana RĂDULESCU

Prof. Sorin ULMEANU


Secretar

Prof. Ionel FLOREA